Ελληνικά Deutsch English
ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

SAVVIDIS A.G. 
BRUNNENROHRE UND FILTER WERK - EXPORT - IMPORT - VERTRETUNGEN

SAVVIDIS S.A. 
WELL CASING AND SCREEN FACTORY - EXPORT- IMPORT - DISTRIBUTION


Επισκέπτες / Besucher / Visitors