Προϊόντα

 

  • Οι σωλήνες είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με DIN 1626/2-2458 ευθείας αφανούς ραφής τύπου Electrical Resistance Welded (ERW), από έλασμα ποιότητας ST 37-2 κατά DIN 17100, με πάχος από 3 εώς 7,1 χιλιοστά. χωρίς εγκάρσιες ραφές, σε μονοκόμματα τεμάχια μέχρι 6 (έξι) μέτρα.

 

  • Τα φίλτρα γεωτρήσεων τύπου γέφυρας όμοια με DIN 4922, κατασκευάζονται όπως οι σωλήνες, σύμφωνα με DIN 1626/2-2458 ευθείας αφανούς ραφής τύπου Electrical Resistance Welded (ERW), από έλασμα ποιότητας ST 37-2  DIN 17100, με πάχος από 3 εώς 7,1 χιλιοστά. χωρίς εγκάρσιες ραφές, σε μονοκόμματα τεμάχια μέχρι 6 (έξι) μέτρα.

 

  • Οι σωλήνες και τα φίλτρα γεωτρήσεων συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσμους (μούφες) διεθνών προδιαγραφών, μήκους 100 χιλιοστών και πάχους 12 χιλιοστών, ελικοτομημένους με 2 σπείρες ανά ίντσα και ηλεκτροσυγκολλημένους με ρομπότ στα άκρα των σωλήνων εξωτερικά.

 

  • Για απεριόριστη διάρκεια ζωής και υγιεινή απόδοση νερού οι σωλήνες και τα φίλτρα γεωτρήσεων γαλβανίζονται σύμφωνα με ISO 9227 στο άρτια οργανωμένο και εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα γαλβανιστήριο της εταιρείας.